CFG Real Estate 2022-12-13T12:14:49+00:00

Jsme tam, kde jsou nemovitostní příležitosti

Dluhopis CFG Real Estate IX/2024 – výnos 6,5 % p.a.

Více informací

Dluhopis CFG Real Estate IX/2024 – výnos 6,5 % p.a.

Více informací

O SPOLEČNOSTI

Soustředíme se na výkup nemovitostí zejména rezidenčního typu a jejich následný prodej či pronájem. Díky tomu, že se aktivně a dlouhodobě pohybujeme na realitním trhu, jsme schopni identifikovat takové nemovitosti, které nabízejí zajímavý výnos.

Jedná se zejména o nemovitosti s potřebou rychlého prodeje nebo právními a jinými vadami, které jsou prodávany se značnou slevou oproti tržním cenám. Odstraněním právních vad, případnou rekonstrukcí a následným prodejem či pronájmem za tržní ceny je realizován zisk.

CFG Real Estate s.r.o. je 100% dceřinou společností investiční skupiny COMFORT FINANCE GROUP CFG. V investiční skupině CFG investujeme zejména do aktiv, které mají dlouhodobě udržitelný, fixní výnos a jsou zajištěné reálnými aktivy. Primárně se orientujeme na úvěrový a realitní segment.

Klíčem úspěchu na realitním trhu je pohotový a precizní právní servis. Společnost CFG Real Estate s.r.o. úzce spolupracuje s Advokátní kanceláří AK Vinohradská, jež je schopna společnosti poskytnout individuální přístup a prémiové služby.

Více informací o skupině CFG

Soustředíme se na výkup nemovitostí zejména rezidenčního typu a jejich následný prodej či pronájem. Díky dlouhodobému a aktivnímu působení na realitním trhu, jsme schopni identifikovat takové nemovitosti, které nabízejí zajímavý výnos.

Jedná se zejména o nemovitosti s potřebou rychlého prodeje nebo právními a jinými vadami, které jsou prodávany se značnou slevou oproti tržním cenám. Odstraněním právních vad, případnou rekonstrukcí a následným prodejem či pronájmem za tržní ceny je realizován zisk.

CFG Real Estate je 100% dceřinou společností investiční skupiny COMFORT FINANCE GROUP CFG. V investiční skupině CFG investujeme zejména do aktiv, které mají dlouhodobě udržitelný, fixní výnos a jsou zajištěné reálnými aktivy. Primárně se orientujeme na úvěrový a realitní segment.

Více informací o skupině CFG

Klíčem úspěchu na realitním trhu je pohotový a precizní právní servis. Společnost CFG Real Estate úzce spolupracuje s Advokátní kanceláří AK Vinohradská, jež je schopna společnosti poskytnout individuální přístup a prémiové služby.

Děláme to, čemu rozumíme

8 let na trhu

Zkušenosti a praxe na realitním trhu nám dává širší obzory a schopnost vidět příležitosti tam, kde je jiní nevidí.

Nemovitosti kupujeme s diskontem

20 – 35%

Prodávající jsou často ve složitých právních vztazích (rozvod, soudní spor apod.), popřípadě je nemovitost zatížená exekucí. Rychlý výkup jim usnadní celkovou situaci a ušetří další vynaložené prostředky.

Vlastníme nemovitosti v hodnotě

40 mil. Kč

Aktuálně drží společnost CFG Real Estate s.r.o. byty v lukrativních lokalitách, rodinné domy a rekreační objekty. V budoucnu do portfolia zařadíme i komerční objekty.

Aktuální dluhopisová emise

25 mil. Kč

Vzhledem k velkému množství investičních příležitostí v oblasti realit emitovala společnost CFG Real Estate s.r.o. dluhopisovou emisi, jejíž výtěžek bude použit na rozšíření nemovitostního portfolia.

Nemovitostní portfolio CFG RE

PORTFOLIO CFG REAL ESTATE s.r.o.

Naše nemovitostní portfolio je diverzifikováno nejen druhy nemovitostí a počtem, ale i lokalitou, jak ukazuje mapa nemovitostí vlastněných společností CFG Real Estate s.r.o.

Nemovitosti v ČR

data k 9. 7. 2020

Základní prospekt dluhopisů CFG Real Estate s.r.o.

Vzhledem k velkému počtu investičních příležitostí v oblasti realit vydala společnost CFG Real Estate s.r.o. dluhopisový program, jehož výtěžek bude využit na rozšíření nemovitostního portfolia.

Fixní výnos
Výplata úroků
Minimální prodej
Nominální hodnota dluhopisu
Druh cenného papíru
Objem emise
Měna
Datum emise
Datum splatnosti
Datum první výplaty úroků
Možnosti odprodeje
Omezení dalšího převodu

Fixní výnos:
Výplata úroků:
Minimální prodej:
Nominální hodnota dluhopisu:
Druh cenného papíru:
Objem emise:
Měna:
Datum emise:
Datum splatnosti:
Datum první výplaty úroků:
Možnosti odprodeje:
Omezení dalšího převodu:   
 

Propagační sděleníSchválení prospektu ze strany ČNB nemá být chápáno jako potvrzení emitenta nebo kvality dluhopisů, které jsou jako cenné papíry nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Potenciální investor by měl provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do dluhopisů. Potenciální investor by měl svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v prospektu, ale i na základě případných dodatků k němu, aby tak plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Rozhodnutím o schválení prospektu ČNB osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Kontakt